How to Measure Someone’s Confidence?

February 3, 2024 Shivangi 1

Evaluating confidence involves observing non-verbal cues, engaging in self-reflection through personal experiences or questionnaires, and seeking feedback from peers and mentors. This comprehensive approach provides […]

Mahavatar Babaji Majestic Kriya Yoga: Part 3 “Training” | अति प्राचीन दिव्य क्रिया योग: भाग तिसरा “चला क्रिया योग शिकुया”

December 26, 2023 @writerhypnotist 0

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥15॥ गीता: 2.15 अर्थ: हे नरश्रेष्ठ अर्जुना, जो मनुष्य सुख अथवा दुःख या दोन्हीमध्ये विचलित […]

What are The Extraordinary Benefits of “Kriya Yoga”?: 19 Advantages of Kriya Yoga | क्रिया योगामुळे काय काय फायदे होतात?

December 15, 2023 @writerhypnotist 1

पहिल्या भागामध्ये क्रियायोग या विषयाला मी सुरुवात केलेलीच आहे. प्रस्तावनापर बरंच विश्लेषण पहिल्या भागात सुद्धा आहे. आता क्रियायोगा वरील पुढच्या भागाकडे जाण्यापूर्वी या आत्ताच्या भागामध्ये, […]

Majestic Kriya Yoga of Mahavatar Babaji: Part 1 महावतार बाबाजी दिव्य क्रिया योग: भाग 1

November 30, 2023 @writerhypnotist 1

 कोण जगवतंय तुम्हाला? तुम्ही म्हणाल, हा काय प्रश्न आहे? बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्या आम्हाला जगवत आहेत. हवा, पाणी, अन्न, एकमेकांवरचं प्रेम, हेल्दी शरीर, जगण्यासाठी सोय, […]

Ancient Science of Trataka (Eye Gazing) | अदभुत त्राटक: नेत्रज्योती व मती सुधारक विज्ञान

November 5, 2023 @writerhypnotist 0

आपल्या महान भारतीय परंपरेमध्ये अनेकविध योगसाधनांचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. त्यातील काही योग साध्य होण्यासाठी, कठोर शिस्तीचे व नियमांचे अवलंबन करणे अनिवार्य असते. अशा अतिशय प्राचीन […]

झकास उपक्रम: नक्की अनुभवा.

October 7, 2023 @writerhypnotist 0

नमस्कार 🙏 सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सर्वप्रथम मला असे सांगायचे आहे की, आता ज्या उपक्रमाबद्दल मी सांगणार आहे, ते उपक्रम आमच्या इतर ग्रुप वर […]