त्रिबंध: आयुष्याचा महाबंध | Tribandh: The Mahabandh of Life (Tribandh Pranayam)

April 6, 2024 @writerhypnotist 0

“इंद्रियांचा स्वामी मन आहे मनावर प्राणच अंकुश लावू शकतो. त्यामुळे जर जितेंद्रिय म्हणायचं असेल तर प्राणांची साधना करणे, आवश्यक आहे.” ‘जाबाल दर्शनोपनिषद’ यामध्ये असे म्हटले […]

जागतिक कविता दिनाच्या शुभेच्छा! | Wishing Everyone A Happy World Poetry Day!

March 21, 2024 @writerhypnotist 0

1} भाव नाही ज्यात । राम नसे त्यात । जाणिवांचे गणगोत । विखुरलेले ॥– ज्या गोष्टीत भाव उरलेला नाही, त्यात राम नाही आहे. ह्रदयामध्ये ज्या […]

‘आमलकी एकादशी’: विशेष आध्यात्मिक महत्त्व | Spiritual Significance of Amalaki Ekadashi

March 20, 2024 @writerhypnotist 0

‘आज इस रुपमें आकर नारायण मिल जाएंगे।’ विशिष्ट दिवशी म्हणजेच तिथीला एखाद्या झाडाचं, फळाचं नाव दिलेलं असतं. त्यादिवशी सृष्टीतील एक विशेष महत्त्वपूर्ण तत्त्व, त्या झाडात […]