संपूर्णतः व्यसनमुक्ती हवी आहे, तरच हा लेख वाचा व शेअर करा! Want to Lead an Addiction-Free Life?

February 10, 2024 @writerhypnotist 0

‘ताई, तुमची व्यसनमुक्ती ची माहिती वाचली. म्हणून फोन केला होता. अनेक उपाय करुन थकलो आहोत आम्ही. दारु सुटायचं नाव घेत नाहीय. आम्हाला त्या व्यसनमुक्ती च्या […]

Positive Affirmations in Marathi for Happiness in 2024 | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

February 5, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Things to Tell Yourself Everyday | स्वतःला दररोज सांगण्याच्या (की बजावण्याच्या!!) महत्त्वपूर्ण गोष्टी

January 30, 2024 @writerhypnotist 0

I am the best: मी खूप उत्तम व्यक्ती आहे; बेस्ट व्यक्ती आहे: जगात आजूबाजूला कोण कसे आहेत, काय करत आहेत, कसे वागत आहेत, या सर्व […]

Mahavatar Babaji Majestic Kriya Yoga: Part 3 “Training” | अति प्राचीन दिव्य क्रिया योग: भाग तिसरा “चला क्रिया योग शिकुया”

December 26, 2023 @writerhypnotist 0

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥15॥ गीता: 2.15 अर्थ: हे नरश्रेष्ठ अर्जुना, जो मनुष्य सुख अथवा दुःख या दोन्हीमध्ये विचलित […]

What are The Extraordinary Benefits of “Kriya Yoga”?: 19 Advantages of Kriya Yoga | क्रिया योगामुळे काय काय फायदे होतात?

December 15, 2023 @writerhypnotist 1

पहिल्या भागामध्ये क्रियायोग या विषयाला मी सुरुवात केलेलीच आहे. प्रस्तावनापर बरंच विश्लेषण पहिल्या भागात सुद्धा आहे. आता क्रियायोगा वरील पुढच्या भागाकडे जाण्यापूर्वी या आत्ताच्या भागामध्ये, […]

Helpful Positive Affirmations In Marathi For Healthy Body Image | सुंदर व निरोगी शरीरासाठी सकारात्मक स्वयंसूचना

December 3, 2023 @writerhypnotist 1

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Majestic Kriya Yoga of Mahavatar Babaji: Part 1 महावतार बाबाजी दिव्य क्रिया योग: भाग 1

November 30, 2023 @writerhypnotist 1

 कोण जगवतंय तुम्हाला? तुम्ही म्हणाल, हा काय प्रश्न आहे? बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्या आम्हाला जगवत आहेत. हवा, पाणी, अन्न, एकमेकांवरचं प्रेम, हेल्दी शरीर, जगण्यासाठी सोय, […]

Ancient Science of Trataka (Eye Gazing) | अदभुत त्राटक: नेत्रज्योती व मती सुधारक विज्ञान

November 5, 2023 @writerhypnotist 0

आपल्या महान भारतीय परंपरेमध्ये अनेकविध योगसाधनांचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. त्यातील काही योग साध्य होण्यासाठी, कठोर शिस्तीचे व नियमांचे अवलंबन करणे अनिवार्य असते. अशा अतिशय प्राचीन […]