Thoughts Create Reality: The Extraordinary Power of Thoughts
Thoughts Create Reality: The Extraordinary Power of Thoughts

Daily Digest: Exploring Mind, Life & Beyond Have you ever stopped to observe the sheer power of your thoughts? It’s wild when you realize they hold so much power over your experiences. Let’s dive into something fascinating: your health and the incredible stuff that goes down inside your body. Picture your body as this supercharged, internal pharmacy. When you let those negative thoughts run amok, it’s like hitting a switch that unleashes a cascade of healing molecules. Think of it as your body’s own superhero response system, swooping in with different compounds to tackle whatever’s troubling you. In simple terms: [...]

The Psychology of Blame Game with 10 Real Life Examples
The Psychology of Blame Game with 10 Real Life Examples

Blame is like this tangled web we humans weave, isn’t it? It’s not just a simple finger-pointing game; it’s all mixed up with our thoughts, feelings, and how society shapes us. Let’s dig into the important elements of it all: cognitive biases, defensive attribution, coping mechanisms, social and cultural influences, and emotional regulation. Oh, and let’s not forget how we try (or sometimes fail) to keep our emotions in check along the way. Attribution Bias Attribution bias refers to the systematic errors we make when evaluating or interpreting the behavior of ourselves and others. It involves attributing the causes of [...]

What are The Extraordinary Benefits of “Kriya Yoga”?: 19 Advantages of Kriya Yoga | क्रिया योगामुळे काय काय फायदे होतात?
What are The Extraordinary Benefits of “Kriya Yoga”?: 19 Advantages of Kriya Yoga | क्रिया योगामुळे काय काय फायदे होतात?

पहिल्या भागामध्ये क्रियायोग या विषयाला मी सुरुवात केलेलीच आहे. प्रस्तावनापर बरंच विश्लेषण पहिल्या भागात सुद्धा आहे. आता क्रियायोगा वरील पुढच्या भागाकडे जाण्यापूर्वी या आत्ताच्या भागामध्ये, क्रिया योगाचे सामान्य माणसाला फायदे काय, याबद्दल मी आधी थोडं लेखन करणार आहे आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मूळ विषयावर पुढे लेखन करणार आहे. क्रियायोगा पासून सामान्य माणसामध्ये – साधक बनल्यावर व निष्ठा व समर्पणाने साधना सुरु ठेवल्यावर, पुढील चांगले बदल घडतात. त्यांना आपण क्रिया योगाचे फीचर्स व फायदे म्हणूया: क्रिया योगामुळे सामान्य माणसाला होणारे फायदे: 1. सोपी योगसाधना क्रिया योग हा एक साधा, सोपा, मानसिक व शारीरिक क्रिया असलेला, योगसाधनेचा प्रकार आहे. 2. अशुद्धी नष्ट [...]

Majestic Kriya Yoga of Mahavatar Babaji: Part 1 महावतार बाबाजी दिव्य क्रिया योग: भाग 1
Majestic Kriya Yoga of Mahavatar Babaji: Part 1 महावतार बाबाजी दिव्य क्रिया योग: भाग 1

 कोण जगवतंय तुम्हाला? तुम्ही म्हणाल, हा काय प्रश्न आहे? बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्या आम्हाला जगवत आहेत. हवा, पाणी, अन्न, एकमेकांवरचं प्रेम, हेल्दी शरीर, जगण्यासाठी सोय, तुम्ही राहताय ती राहती जागा, पैसे मिळवून देणारा रोजगार, जवळची नाती, जितकं जमेल तितकं अध्यात्माचं अनुकरण व अनुसरण, अंगावरचे कपडे, बरंच काही! लिस्ट नक्कीच मोठी आहे. नेव्हर एंडिंग आहे. पण मग आता असं विचारलं की, श्र्वासांचं काय? तुम्ही विसरलात का? या श्वासामधून तुम्ही जगत आहात, आत बाहेर होणारा हा श्वास तुम्हाला जिवंत ठेवतोय. तुम्ही म्हणाल, हे किती बेसिक नॉलेज आहे की, श्वास आत घेणे आणि बाहेर सोडणे हे सुरुच आहे. यु आर राईट!! नक्कीच तुम्ही [...]

Ancient Science of Trataka (Eye Gazing) | अदभुत त्राटक: नेत्रज्योती व मती सुधारक विज्ञान
Ancient Science of Trataka (Eye Gazing) | अदभुत त्राटक: नेत्रज्योती व मती सुधारक विज्ञान

आपल्या महान भारतीय परंपरेमध्ये अनेकविध योगसाधनांचा उल्लेख आपल्याला आढळतो. त्यातील काही योग साध्य होण्यासाठी, कठोर शिस्तीचे व नियमांचे अवलंबन करणे अनिवार्य असते. अशा अतिशय प्राचीन काळापासून, ज्या योगाचे अनुसरण अनेक ऋषीमुनींनी केले; आजही करत आहेत आणि पुढेही करत राहतील, अशा एका योगामधील (हठयोगामधील ) एका विशिष्ट वैज्ञानिक साधनेबद्दल मी आज तुम्हा सर्वांना सांगत आहे. ज्ञान पॉवर WhatsApp channel फॉलो करण्यासाठी येथे क्लिक करा. खरंतर जनमानसांमध्ये ही विधा, ‘साधना’ म्हणून प्रचलित नसून ‘एकाग्रता साधण्यासाठीची क्रिया’ म्हणून त्याकडे पाहिले जाते आणि खरोखरीच या साधने मधून अथवा क्रियेमधून एकाग्रता चांगल्या रीतीने साधली जाते. तर या वैज्ञानिक साधनेचं किंवा विशिष्ट टेक्निकचं नाव आहे – [...]

Hypnotherapy to Cure Phobias: Unveiling the Power of the Mind
Hypnotherapy to Cure Phobias: Unveiling the Power of the Mind

Phobias are a type of anxiety disorder characterized by an intense and irrational fear of a specific object, situation, or activity. These fears go beyond..

Hypnotherapy to Cure Phobias: Unveiling the Power of the Mind
Hypnotherapy to Cure Phobias: Unveiling the Power of the Mind

PART 2 Continuing from the previous part, we will now discover in detail about “Three Major Categories of Phobias”. Which are Specific Phobias, Social Phobias and Agoraphobia. At the end of this post, we will learn “how Hypnotherapy works on eradicating phobias, what are the potential benefits of Hypnotherapy while treating such chronic Phobias?” Three Major Categories of Phobias 1. Specific Phobias Specific phobias are a type of anxiety disorder characterized by an intense and irrational fear of a specific object, situation, or activity. These fears are excessive and can lead to avoidance behaviors and significant distress. There are numerous [...]

previous arrow
next arrow

Latest on Dnyan Power

त्रिबंध: आयुष्याचा महाबंध | Tribandh: The Mahabandh of Life (Tribandh Pranayam)

April 6, 2024 0

“इंद्रियांचा स्वामी मन आहे मनावर प्राणच अंकुश लावू शकतो. त्यामुळे जर जितेंद्रिय म्हणायचं असेल तर प्राणांची साधना करणे, आवश्यक आहे.” ‘जाबाल दर्शनोपनिषद’ यामध्ये असे म्हटले […]

आज ‘मालवणी भाषा दिवस’ असा!

April 4, 2024 4

स्थळ : कोकण, सूत्रधार : चाकरमानी अंकुश, जो नुकताच मुंबईत परतलाय, तोच ही कथा सांगी असा. वाचताना ध्यानात ठेवा, ही कथा अंकुश सांगता हा. आये […]

What Is Your Dream Job?

March 21, 2024 0

Daily Digest: Exploring Mind, Life & Beyond Ever caught yourself daydreaming about the perfect job while overlooking the one you’re in? It’s easy to get […]

About Dnyan Power

Dnyan Power is a mental health awareness blog website thoughtfully established by Dr. Sunetra Javkar, aiming to empower and enlighten the general public about various types of life related issues, chronic mental and physical diseases or disorders using accessible language.

Creators of Dnyan Power

Dr. Sunetra Javkar is a highly experienced Hypnotherapist, Naturopath, Mind Counselor, and Past Life Regression Therapist at Quantum Holistic Health in Dombivli, Maharashtra. With a remarkable career spanning over two decades in the field of hypnotherapy, she has honed her expertise in Hypnosis and Past Life Regression Therapy.

These 10 Affirmations will Help Keep Healthy Mindset How to Sleep Like a Baby Every Night in 2024 Study with Laser Sharp Focus in 2024 with Positive Affirmations Forgive Yourself and Others with 10 Uplifting Affirmations Start Your Each Day with Feel Good Affirmations in 2024