Helpful Positive Affirmations in Marathi for Workplace Stress Management | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

March 14, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Positive Affirmations in Marathi for Happiness in 2024 | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

February 5, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Helpful Positive Affirmations In Marathi For Healthy Body Image | सुंदर व निरोगी शरीरासाठी सकारात्मक स्वयंसूचना

December 3, 2023 @writerhypnotist 1

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Helpful Positive Affirmations in Marathi for Everyday Success | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

August 20, 2023 @writerhypnotist 1

1. मला प्रत्येक दिवशी मिळत असलेल्या प्रेम व जिव्हाळ्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. 2. मला प्राप्त होत असलेल्या अनेक शुभाशीर्वादाच्या स्त्रोताबद्दल मी खूप ऋणी आहे.