Helpful Positive Affirmations in Marathi for Workplace Stress Management | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

March 14, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Positive Affirmations in Marathi for Happiness in 2024 | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

February 5, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Helpful Positive Affirmations In Marathi For Healthy Body Image | सुंदर व निरोगी शरीरासाठी सकारात्मक स्वयंसूचना

December 3, 2023 @writerhypnotist 1

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

Helpful Positive Affirmations in Marathi for Everyday Success | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

August 20, 2023 @writerhypnotist 1

1. मला प्रत्येक दिवशी मिळत असलेल्या प्रेम व जिव्हाळ्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. 2. मला प्राप्त होत असलेल्या अनेक शुभाशीर्वादाच्या स्त्रोताबद्दल मी खूप ऋणी आहे.

एंझायटी की जगाचा अंत की वर्ल्ड वॉर सुरु आहे? एंझायटी प्रॉब्लेम्ससाठी स्वयंसूचना: Hypnotherapy works Marathi Affirmations for Anxiety

April 11, 2023 @writerhypnotist 2

Marathi Affirmations for Anxiety problem:
1) मी अतिशय शूर व धैर्यवान आहे.
2) माझ्या प्रत्येक श्वासासोबत मी शांत आणि रिलॅक्स होत आहे.
3) मी स्वतःला भीती वाटणे..