Positive Affirmations in Marathi for Happiness in 2024 | मराठी सकारात्मक स्वयंसूचना

February 5, 2024 @writerhypnotist 0

सकारात्मक स्वयंसूचनांचे महत्त्व: आपल्याला काय वाटतंय आणि आपण स्वतःसाठी काय काय चांगलं करू शकतो या प्रक्रियेमध्ये सकारात्मक स्वयंसूचना (Positive Affirmations) अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या […]

How to Measure Someone’s Confidence?

February 3, 2024 Shivangi 1

Evaluating confidence involves observing non-verbal cues, engaging in self-reflection through personal experiences or questionnaires, and seeking feedback from peers and mentors. This comprehensive approach provides […]

Things to Tell Yourself Everyday | स्वतःला दररोज सांगण्याच्या (की बजावण्याच्या!!) महत्त्वपूर्ण गोष्टी

January 30, 2024 @writerhypnotist 0

I am the best: मी खूप उत्तम व्यक्ती आहे; बेस्ट व्यक्ती आहे: जगात आजूबाजूला कोण कसे आहेत, काय करत आहेत, कसे वागत आहेत, या सर्व […]

Mahavatar Babaji Majestic Kriya Yoga: Part 3 “Training” | अति प्राचीन दिव्य क्रिया योग: भाग तिसरा “चला क्रिया योग शिकुया”

December 26, 2023 @writerhypnotist 0

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥15॥ गीता: 2.15 अर्थ: हे नरश्रेष्ठ अर्जुना, जो मनुष्य सुख अथवा दुःख या दोन्हीमध्ये विचलित […]

What are The Extraordinary Benefits of “Kriya Yoga”?: 19 Advantages of Kriya Yoga | क्रिया योगामुळे काय काय फायदे होतात?

December 15, 2023 @writerhypnotist 1

पहिल्या भागामध्ये क्रियायोग या विषयाला मी सुरुवात केलेलीच आहे. प्रस्तावनापर बरंच विश्लेषण पहिल्या भागात सुद्धा आहे. आता क्रियायोगा वरील पुढच्या भागाकडे जाण्यापूर्वी या आत्ताच्या भागामध्ये, […]