होल्डिंग ग्रजेस: नकारात्मकतेचा काटेरी वृक्ष Holding Grudges: The Prickly Timber of Negativity!

March 25, 2023 @writerhypnotist 2

त्यांच्या मनात अस्वस्थतेचा आगडोंब उसळला. त्यांना या कृतीचे (तरुणीला पाण्यातून उचलून नेण्याची कृती) खूप आश्चर्य वाटु लागले. आपण तर संन्यासी आहोत, ब्रम्हचारी..

पूर्वजन्म प्रतिगमन: निराळ्या मितीतील विलक्षण प्रवास Past Life Regression With Hypnotherapy © Journey to Another Dimension!

March 24, 2023 @writerhypnotist 11

मागील जन्मीची अनघाची आई या जन्मीपण आईच आहे; पण या जन्मात अनघाच्या संगोपनात आईकडून दिरंगाई झाल्यामुळे आई व मुलीत कमालीचा विसंवाद होता. मागील जन्मीची सोशिक बाय..