marathi bodhkatha hire vyaparyachi goshta ardhavat dnyan

अर्धवट ज्ञान घातक असते | मराठी बोधकथा | A little knowledge is a dangerous thing!

June 28, 2024 Shivangi 0

एका गावामध्ये एक हिऱ्याचा व्यापारी आणि त्याचे कुटुंब राहत होते. अल्पशा आजाराने त्या व्यापाऱ्याचे अचानक निधन झाले. यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्या मुलावर म्हणजेच सोनूवर […]

कोळी आणि माकड | मराठी बोधकथा | Fishermen and A Monkey | Wisdom Stories

कोळी आणि माकड | मराठी बोधकथा | Fishermen and A Monkey | Wisdom Stories

June 23, 2024 Shivangi 0

एका गावात काही कोळी नदीकिनारी जमले होते. नदीमध्ये जाळे टाकून मासेमारी करायला ते आले होते. ‘पाण्यात जाळी टाकून आपण मस्तपैकी जेवायला जाऊया’, असे ठरवून सर्व […]

garvishth bedaki मराठी बोधकथा

गर्विष्ठ बेडकी आणि बैल | मराठी बोधकथा | Prideful Frog and Ox

June 22, 2024 Shivangi 0

एका घनदाट जंगलात एक छोटासा तलाव होता. त्या तलावात बरेच बेडूक राहायचे. त्याच तलावात एक बेडकी आपल्या चार मुलांसह राहायची. तिथेच त्यांचे खाणे पिणे, खेळणे […]