पितृ गाथा: पितृदोष असल्याची मुख्य लक्षणे व कारणे यावर प्रकाशझोत: भाग 1 Pitru Saga: Signs and Causes of Pitru Dosh

September 29, 2023 @writerhypnotist 0

Preface श्रद्धा हा हिंदू धर्माचा मेरुदंड आहे. श्रद्धा या शब्दापासून श्राद्ध हा शब्द बनतो. श्रद्धापूर्वक केलेल्या कार्याला श्राद्ध म्हणतात. श्राद्धातून श्रद्धा जिवंत राहते. श्राद्धकार्यामध्ये भावना […]

क्रिस्टल्स: भूगर्भीय विश्वातील स्वर्गीय स्पंद Crystals : Heavenly Vibrations in the Subterranean Universe

September 4, 2023 @writerhypnotist 0

“परात्परतरं ध्येयं, नित्यमानंदकारकम् | हृदयाकाशमध्यस्थं, शुद्धस्फटिकसन्निभम् ||११३|| स्फटिकप्रतिमारूपं, दृश्यते दर्पणे यथा | तथात्मनि चिदाकार-मानंदं सोऽहमित्युत ||११४||” (संदर्भ : स्कंदपुराण – गुरूगीता) हा गुरुगीतेतला श्लोक सर्वश्रुत […]