कर्म व मर्मबंध कंटकारी: CUTTING CORDS अत्यंत आवश्यक आहे. – भाग दुसरा | Why Cord Cutting is Important? PART 2

April 2, 2023 @writerhypnotist 5

Cord फॉर्म झाल्यामुळे तीव्र भावनिक किंवा मानसिक घटना घडते, जसे की आघातजन्य किंवा वेदनादायक घटना, याचा त्रास तुम्हाला विनाकारण होतो..

कर्म व मर्मबंध कंटकारी: CUTTING CORDS खूप आवश्यक आहे – भाग पहिला | Why Cord Cutting is Important? PART 1

March 31, 2023 @writerhypnotist 1

तुमच्या आयुष्यात आलेली, तुमच्या सभोवतालची अनेक माणसं, विशिष्ट स्थळं, तसेच दु:खाचे, मानहानीचे, अपमानाचे, आप्तांच्या मृत्युंचे, भीतिदायक, प्रक्षोभक, अटीतटीचे..