surabhi-mudra

रसिकहो, सुरभिमुद्रा क्या है?! सगळं फ्री? हे खरंssय?! Surabhi Mudra: “How to” and Facts

May 13, 2023 @writerhypnotist 10

न्यास म्हणजे स्थापना करणे. एखादी साधना, मंत्र जप अनुष्ठान सुरू करण्याआधी वेगवेगळे न्यास केले जातात. त्यामध्ये करन्यासाला विशेष महत्त्व आहे. विविध न्यासाच्या..

shambhavi mudra eyes mudra exercise

“शांभवी मुद्रा” कॉन्शसनेस मजबूत करणारी व तेजस्वी बनवणारी अभ्यासकांची मुद्रा (शंभुकी शांभवी) Shambhavi Mudra: Powerful Consciousness Strengthening Mudra

April 9, 2023 @writerhypnotist 1

गंमत म्हणजे शांभवी मुद्रेमध्ये बुबुळं वरच्या दिशेला झालेली असताना आपण उघड्या डोळ्यांनी निद्रा सुद्धा घेऊ शकतो. खूपच आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट आहे ना..