विष्णुनामोच्चारणाने उघडबंद होणारे अदभुत श्रीकृष्ण मंदिर: Amazing Phenomena: Temple’s Door Operates Chanting Lord Vishnu’s 10 Names

May 12, 2023 @writerhypnotist 0

सोमनाथ मंदिर स्थापनेच्या अगोदर पासून प्रभासपट्टण तीर्थ होते. चंद्राला दक्षप्रजापती कडून शाप मिळाला. सोम अत्यंत तेजस्वी, सुंदर परंतु शांत असे व्यक्तिमत्त्व होते.